FŐVÁROSI

 

KÓRUSOKÉRT

 

ALAPÍTVÁNY

 

 

ISMERTETŐ

 

2005. július 13-án került bejegyzésre a közhasznú alapítvány, amelynek célja a budapesti amatőr kóruséneklés kulturális örök­sé­gé­nek meg­óvása és továbbvitele, a fő­városi kó­rusok támogatása.

 

Az 1912-ben, vagy korábban Budapest fővárosban alapított, és az alapítás óta itt folyamatosan működő amatőr énekkarok fennmaradása és fejlődése érdekében az alapítvány a következő tevékenységeket folytatja:

ˇ      A kórusok működésének segítése

ˇ      Énekes utánpótlás elősegítése

ˇ      A kórustagok zenei, kulturális képzé­sének, éneklési képesség­fejlesztésének segítése

ˇ      Hazai és külföldi fellépések biztosítása

ˇ      Multimédia hordozók meg­jelen­tetésének támo­gatása

ˇ      Kapcsolattartás művelődési, oktatási, egyházi intézményekkel

Az alapítványi célok támogatására adományokat várunk!

Az alapítvány nyitott, így azt magyar és külföldi természetes és jogi személyek adományaikkal támogathatják. A támogatás tárgya lehet:

o       Pénzeszköz

o       Vagyoni értékű jog

o       Tevékenység, közreműködés

o       Tárgyi eszköz

o       Követelés

 

A Kuratórium elnöke:           Jaeger Gyula (jaegergyula@gmail.hu)

 

 

                                           TÁMOGASSA ADOMÁNYAIVAL AZ ALAPÍTVÁNYT!

                                           Bankszámlaszám: OTP: 11705008 - 20489939

                                          Új adószámunk: 18119172-1-43  Ide várjuk minden barátunk adójának 1 %-át!